Dau Truong La Ma

warcraft maps

Warcraft random map
Dau Truong La Ma
Название: Dau Truong La Ma
Тип: Other
Местность: Cityscape
Количество игроков: 1
Разместил:
Nhat Phantom
26.05.2008 12:21:58
600 236


Описание:
Make by : Mr.Nhat Email : khurungtuthan@gmail.com YM : tranduc_nhat25.

Размер файла: 833kb.
Скачать (2) DauTruongLaMa.w3x
Add this map to your site or blog

содержание картыBe the first user to rate this.
Your rate:


Похожие карты
Рекомендованное количество игроков: 1v1
Подробное описание карты Dau Truong La Ma:
развернуть/свернуть


oadingScreen.mdx
Dùng dê phát hiên tàng hình và nhung gì trôn trong lòng dât . pham vi xung quanh 1000 .thoi gian 10 giây

tang tôc dô di chuyên lên 2 diêm . thoi Gian su Dung lâu dài là 10 giây . pham vi xung quanh 600

Buff Máu Lan Truyên Qua 8 Nguoi . môt nguoi nhân duoc 325-350 máu . Su Dung lan 2 Khong Hieu Qua

thoi Gian su Dung lâu dài là 45giây . pham vi xung quanh 600 . mau phuc hoi tôi da 225 diêm

Make by : Mr.Nhat
Email : khurungtuthan@gmail.com
YM : tranduc_nhat25

Dât Ðiên Lan Truyên Qua 8 Nguoi . Môi Nguoi Mât 275-300 máu . Su Dung Lan 2 khong Hieu Qua

Day la Tran Chung Ket Cua Chung Ta .
Thang Tran Nay Coi Thi Tro Thanh Pro Rui Dothoi Gian su Dung lâu dài là 45giây . pham vi xa gân 500 . mau phuc hoi tôi da 400 diêm

Dông Búa . Pham Vi Hiêu Qua 500 . Su dung lam doi phuong mât 200 máu . 15 giây say ruu

Kêu goi màn dêm . làm thoi gian thay dôi thành 12 gio dêm (24h) trong 30 giây

Dông Ðât . Pham Vi Hiêu Qua 500 . Su dung lam doi phuong mât 150 máu . 10 giây hôn mê

+9 Ðiêm Strength cho Hero . tuy theo Hero mà hiêu qua khác nhau .

+9 Ðiêm Intelligence cho Hero . tuy theo Hero mà hiêu qua khác nhau .

Xong Len Anh Em !!! Go go go . Tieu Diet Bon Chung

+9 Ðiêm Agility cho Hero . tuy theo Hero mà hiêu qua khác nhau .

Khi có xác chêt o gân , su dung se Hoá X ác Thành Quân

Hoa Xac Chet Cua Ke Thu Thanh Cua Minh. Phan Vi 2000

Lúc su dung phuc hôi +150 diêm Máu . Tai Su Dung sau 5s

Lúc su dung phuc hôi +150 diêm Mana . Tai Su Dung 5s

развернуть/свернуть

Похожие карты:

Dau truong Zombie v1.4b
Dau truong Zombie v1.4b (Hero Defense)
Warcraft map: 362kb.
Song sot sau moi dot Zombie. Zombie tro nen manh hon sau moi dot. Xuat hien Zombie moi sau moi dot. Tat ca chien binh se duoc hoi sinh sau moi dot.


Dau truong Zombie v1.3b
Dau truong Zombie v1.1cDau truong Zombie v1.09c
Dau Truong Anime v1.12D 2
Dau Truong Anime v1.12D 2 (Hero Arena)
Warcraft map: 7515kb.
Version: 1.12D_2 - Closed Beta Command: -movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame @: -ms -cl -k -gl -sd Yeu_maimai5500@yahoo.com

Dau Truong Anime v1.12C
Dau Truong Anime v1.12C (Hero Arena)
Warcraft map: 8057kb.
Version: 1.12C - Closed Beta
Command:
-movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame
@: -ms -cl -k -gl -sd

Yeu_maimai5500@yahoo.com

Dau Truong Anime v1.12B
Dau Truong Anime v1.12B (Hero Arena)
Warcraft map: 8051kb.
Version: 1.12B - Closed Beta
Command:
-movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame
@: -ms -cl -k -gl -sd

Yeu_maimai5500@yahoo.com

Dau Truong Anime v1.11b
Dau Truong Anime v1.11b (Hero Arena)
Warcraft map: 7153kb.
Version: 1.11b - Closed Beta
Command: -movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame
@: -ms -cl -k -gl -sd

Yeu_maimai5500@yahoo.com

Dau Truong Anime v1.10
Dau Truong Anime v1.10 (Hero Arena)
Warcraft map: 6782kb.
Version: 1.10 - Closed Beta
Command: -movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame
@: -ms -cl -k -gl -sd

Yeu_maimai5500@yahoo.com

Dau Truong Anime v1.09B
Dau Truong Anime v1.09B (Hero Arena)
Warcraft map: 6587kb.
Version: 1.09B - Closed Beta
Command: -movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame
@: -ms -cl -k -gl -sd

Yeu_maimai5500@yahoo.com

+ добавить новую Warcraft карту
Топ скачиванийclick to change language >> ru ua de en vi es

Рейтинг@Mail.ru
© warcmaps.com | правила | письмо
При копировании материала укажите ссылку на сайт warcmaps.com